Ostvarivanje prava na naknadu štete

Nаša advokatska kancelarija pružа sveobuhvatnu prаvnu pomoć u oblаsti prometа nepokretnosti, što podrаzumevа, proveru vlаsništvа nepokretnosti, sаstаvljаnje kupoprodаjnog ugovorа, zаstupааnje pred poreskim orgаnimа, pomoć u pronаlаženju odgovаrаjućih bаnkаrskih uslugа i drugo.

Stara je mudrost da je oprez majka mudrosti te je s toga pravna pomoć prilikom kupoprodaje nepokretnosti vaš oprez koji vam pomaže da steknete pravo svojine uz najveću moguću pravnu sigurnost.

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć u upravljanju vase nepokretnosti. Vlasnici nepokretnosti sve češće nisu u mogućnosti da preduzimaju brojne radnje u vezi sa održavanjem i upravljanjem svoje nepokretnosti što podrazumeva zaključenje ugovora sa subjektima koji pružaju razne usluge vezane za nepokretnost (npr. Ugovor o zakupu nepokretnosti, ugovor u vezi sa tekućim i investicionom održavanjem nepokretnosti i dr.).

Naša advokatska kancelarija ima veliko iskustvo u pružanju pravne pomoći uređenja odnosa vlasnika posebnih delova zgrada i korišćenja zajedničkih instalacija, zemljišta i parkinga u smislu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada