Заштита права интелектуалне својине

У данашњем свету нове идеје и креативност су највреднији капитал. Заштита интелектуалне својине једнака је изазову стварања нових идеја и производа.

Адвокатска канцеларија Вељовић пружа правну помоћ у вези са регистрацијом патената, индустријског дизајна, трговачких знакова, ознака географског порекла и другог код Завода за интелектуалну својину Републике Србије. У случају повреде ових права, наша адвокатска канцеларија покреће и заступа у споровима ради заштите ових права пред судовима у Републици Србији.

Адвокатска канцеларија Вељовић има значајног искуства у споровима ради заштите ауторских права што подразумева заступање у споровима пред судом ради заштите личних и имовинских права аутора као и иницирање и заступање у кривичном поступку због злоупотребе ауторских права.