Правна сигурност у промету и управљању непокретностима

Наша адвокатска канцеларија пружа свеобухватну правну помоћ у области промета непокретности, што подразумева, проверу власништва непокретности, састављање купопродајног уговора, заступаање пред пореским органима, помоћ у проналажењу одговарајућих банкарских услуга и друго.

Стара је мудрост да је опрез мајка мудрости те је с тога правна помоћ приликом купопродаје непокретности ваш опрез који вам помаже да стекнете право својине уз највећу могућу правну сигурност.

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ у управљању васе непокретности. Власници непокретности све чешће нису у могућности да предузимају бројне радње у вези са одржавањем и управљањем своје непокретности што подразумева закључење уговора са субјектима који пружају разне услуге везане за непокретност (нпр. Уговор о закупу непокретности, уговор у вези са текућим и инвестиционом одржавањем непокретности и др.).

Наша адвокатска канцеларија има велико искуство у пружању правне помоћи уређења односа власника посебних делова зграда и коришћења заједничких инсталација, земљишта и паркинга у смислу Закона о становању и одржавању зграда.