О нама

Добродошли на wеб презентацију наше адвокатске канцеларије. Адвокатска канцеларија Вељовић са седиштем у Београду пружа правну помоћ клијентима у свим областима права водећи се начелима стручности, етичности и ефикасности.

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ на српском, енглеском, француском, немачком и руском језику. Ужа специјалност наше канцеларије су кривично, грађанско и привредно право.

Задовољење интереса клијената, брзо и ефикасно решавање правних питања и спорова, отворена и јасна комуникација о току решавања спора, представљају темељ нашег рада и професионални идентитет наше адвокатксе канцеларије. Наши клијенти су домаћи и страни држављани као и домаћа и страна привредна друштва.

За све предузете радње пружања правне помоћи наплаћујемо награду за рад адвоката у складу са важећом Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката. Позовите нас ради консултације о вашим правним питањима.