Кривични поступак

Пружање правне помоћи у кривичном поступку јесте једна од наших главних активности у којој смо стекли значајно искуство и резултате. У кривичном поступку наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ у виду одбране окривљеног или заступање оштећеног, а у одређеним случајевима преузима кривично гоњење у случају одустанка јавног тужиоца.

Адвокатска канцеларија Вељовић пружа правну помоћ како у тзв. једноставним тако и у сложеним кривичним случајевима (организовани криминал, привредни криминал, високо технолошки криминал, и др).

Ми приступамо сваком случају као јединственом што значи да се у сваком конкретном случају врши анализа чињеница и околности које имају кривично правни значај, прикупљају докази у корист одбране и на основу тога припрема одбрана. Сарадња и поверење клијента су основа нашег успешног рада.