Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses


  • Булевар Црвене армије 11/7/п (Ђорђа Станојевића) Белвил
    Београд, Србија
    Телефон: +381 63 1675 191
    пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

    +381631675191 +381631675191 veljoviclaw

Кривично право

Пружање правне помоћи у области кривичног права јесте једна од наших главних активности у којој смо стекли значајно стручно искуство и резултате. У кривичном поступку наш адвокатски тим пружа правну помоћ у виду одбране окривљеног или заступање оштећеног, а у одређеним случајевима преузима кривично гоњење у случају одустанка јавног тужиоца. Такође, наш адвокатски тим подноси приватне кривичне тужбе у случају кривичних дела код којих се кривични прогон предузима на овај начин. 

Наш адвокатски тим пружа правну помоћ како у тзв. једноставним тако и у сложеним кривичним случајевима (организовани криминал, привредни криминал, високо технолошки криминал, и др). 

Наш адвокатски тим приступа сваком случају као јединственом што значи да се у сваком конкретном случају врши анализа чињеница и околности које имају кривично правни значај, прикупљају докази у корист одбране и на основу тога припрема одбрана. 

У кривичним предметима је најважније да окривљени има обезбеђену стручну правну помоћ већ приликом првог саслушања у својству осумњиченог што омогућује ефикаснију одбрану у каснијем току кривичног поступка. Нови закон о кривичном поступку уводи новине у нашем процесном законодавству, између осталих, и то да одбрана има више обавеза у прикупљању доказа у корист одбране док, са друге стране, јавно тужилаштво има шира овлашћења у кривичном прогону. Новинама се потенцира ефикасност и брзина у спровођењу кривичног поступка, што чини улогу браниоца захтевнијом и одговорнијом. 

Поред пружања правне помоћи у кривичном поступку, наш адвокатски тим пружа правну помоћ односно одбрану и заступање у прекршајном поступку и поступку привредних преступа. 

Поред пружања правне помоћи у кривичном поступку, наш адвокатски тим учествује у радним групама, форумима и конференцијама које имају за тему реформа кривичног законодавства. Наш адвокатски тим је учестовао у више пројеката реформе кривичног законодавства у Србији које су спроведене у партнерству са међународним организацијама. 

Корисни линкови:

http://www.portal.sud.rs
http://prvisud.rs/
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/
http://www.bg.ap.sud.rs/