Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses


  • Булевар Црвене армије 11/7/п (Ђорђа Станојевића) Белвил
    Београд, Србија
    Телефон: +381 63 1675 191
    пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

    +381631675191 +381631675191 veljoviclaw

Заступање у поступку

Наш адвокатски тим има значајно искуство у заступању у грађанским судским поступцима обзиром да је то једна од наших главних активности.

Наш адвокатски тим пружа правну помоћ заступањем у парничном, ванпарничном и извршном поступку. 

Парнични поступак је редовни пут правне заштите у области грађанско правних односа. У овом поступку судови решавају спорове из личних и породичних односа (бракоразводне парнице, подела брачне тековине, утврђивање или оспоравање очинства или материнства и др.), радних односа (законитост престанка радног односа, висина отпремнине и др.), трговачких (основаност и висина потраживања из уговора у привреди и др.), имовинско правних односа (својина, накнада штете), и других грађанско правних односа физичких и правних лица. 

Ванпарнични поступак јесте поступак у којем судови опште надлежности одлучују о личним, имовинским и другим стварима који се покреће по предлогу предлагача или по службеној дужности. У ове поступке спадају поступак расправљања заоставштине, лишење пословне способности и други поступци. 

Извршни поступак јесте поступак у коме судови спроводе принудно остварење потраживања (поступак извршења) и спроводе обезбеђење потраживања (поступак обезбеђења). 

Наш адвокатски тим пре покретања поступка разматра сваки случај детаљно што подразумева сагледавање чињеничног стања и прикупљених доказа, разматра прописе чија примена долази у обзир, и на основу тога, даје савет о могућностима медијације (мирног решења спора), даје правно мишљење о могућностима добијања спора односно остварења оптималног интереса клијента. 

Током трајања поступка, наш адвокатски тим редовно обавештава клијенте о кретању предмета као и другим важним питањима у вези са предметом. 

Корисни линкови:

http://www.portal.sud.rs
http://prvisud.rs/
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/
http://www.bg.ap.sud.rs/